Overenie faktov | Čo sú poplatky RICO?

Liečivé Prípravky

Logistika federálnych zákonov, známejších ako akty, prešiel Kongresom USA môžu čítať robustne, keď sa najnovšie správy dostanú na televízne obrazovky alebo kanály sociálnych médií. REVOLT sa snaží o to, aby boli detaily o niečo stráviteľnejšie. po prvé, na rozdiel od štátnych alebo miestnych zákonov , federálne zákony sú použiteľné pre každého v Amerike . S ohľadom na túto skutočnosť sa v priebehu rokov vyvíjali snahy o boj proti korupcii a organizovanému zločinu, konkrétne v súvislosti so zákonom o korupčných organizáciách ovplyvnených vydieračmi (RICO) z roku 1970.

Činnosť vydierania je definovaná ako ... akýkoľvek čin alebo hrozba zahŕňajúca vraždu, únos, hazardné hry, podpaľačstvo, lúpež, podplácanie, vydieranie , obchodovania s obscénnymi záležitosťami alebo obchodovania s kontrolovanou látkou alebo uvedenou chemikáliou... čo je účtované podľa štátneho práva a trestá sa odňatím slobody... podľa 18 zákona USA § 1961 a záznamov Cornell Law School. Tieto predpisy sa často stávajúspojený s politickými osobnosťami, ziskuchtivci a osoby s vysokou korporáciou, t. j. manažérski konzultanti, finanční poradcovia, radcovia, audítori,advokáti, odhadcovia nehnuteľností, zabávači atď.

Počiatky RICO podrobne popisuje Britannica: federálny štatút USA zameraný na organizovaný zločin a zločin bielych golierov. Od svojho uzákonenia v roku 1970 sa vo veľkej miere používa a úspešne stíhať tisíce jednotlivcov a organizácií v Spojených štátoch. Osoby spojené s príslušným podnikom môžu byť potenciálne obvinené z trestných činov súvisiacich s rôznymi vzormi vydierania, aj keď iní spoločníci boli zodpovedný za spáchanie protiprávneho konania , pod RICO. V archívoch Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických sa uvádza, že „podnik“ je definovaný ako zahŕňajúci každého jednotlivca, partnerstvo, korporáciu, združenie alebo inú právnickú osobu a akýkoľvek zväzok alebo skupina jednotlivcov v skutočnosti združená, hoci nie je právnickou osobou.

Nárok: Čo sú RICO poplatky ?

hodnotenie: Odsúdenia podľa zákona RICO sa vzťahujú na ... tridsaťpäť rôzne trestné činy . Zahŕňa trestné činy, ktoré sú často spojené s organizovaným zločinom, ako sú nelegálne hazardné hry, prostitúcia, vymáhanie nezákonných dlhov… pranie špinavých peňazí, únos , a vražda na prenájom, registruje Thomson Reuters FindLaw.

Existujú procesy, ktoré predchádzajú akýmkoľvek mysliteľným odsúdeniam RICO. Obžaloba je písomné obvinenie z trestného činu, ktorý upovedomí osobu alebo organizáciu o poplatkoch čakajúce proti nim. Okrem toho môže príprava dôkazov v prípadoch RICO trvať roky, kým sa obvineným doručí formálne oznámenie alebo sa zverejní obžaloba orgánov činných v trestnom konaní. Pre tých, ktorí sa zoznámia s procesom nabíjania Úrad prokurátora Spojených štátov amerických to zhŕňa takto: Potom, čo si prokurátor preštuduje informácie od vyšetrovateľov a informácie, ktoré získa z rozhovorov so zainteresovanými jednotlivcami, rozhodne, či prípad predloží veľkej porote. Keď je osoba obvinená , dostanú formálne upozornenie, že sa domnievajú, že spáchali trestný čin.

Je dôležité poznamenať, že veľká porota sa líši od súdnej poroty. Rokovania veľkých porôt sa konajú súkromne a vo všeobecnosti pozostávajú zo šestnástich až dvadsiatich troch porotcov, zatiaľ čo súdne poroty sú zvyčajne verejné a môže pozostávať zo šiestich až dvanástich porotcov . Ďalej sa tieto procesy využívajú na rôzne účely. Podľa správneho úradu súdov USA v mene webovej stránky súdu Spojených štátov amerických federálneho súdnictva sa veľkej porote predstavuje dôkazy od amerického prokurátora , [a] prokurátor vo federálnych trestných veciach. Veľká porota určí, či existuje „pravdepodobný dôvod“ domnievať sa, že jednotlivec spáchal trestný čin a mal by byť postavený pred súd. [keďže] súdna porota... rozhodne, či obžalovaný spáchal trestný čin tak, ako je obvinený v trestnom konaní, alebo či obžalovanýpoškodil žalobcu v občianskoprávnom spore.

Keď prokurátori zistia, že podnik existuje, zainteresované sily budú možno musieť posúdiť, či je alebo nie údajné zločinecké schémy majú potenciál pretrvávať počas súdneho konania. Pri kontrole poplatkov je potrebné zvážiť ďalšie faktory proti obžalovaným. Digitálna sekcia federálnych zákonov RICO o právnikoch na ochranu v trestnom konaní potvrdzuje, že ... kľúčové prvky v rámci RICO zahŕňajú: (1) zapojenie sa do vzoru vydieračskej činnosti (2) ako súčasť alebo v spojení so zločineckým podnikaním že (3) ovplyvňuje medzištátny obchod. Obžaloba musí poskytnúť dôkazy o opakovaní nezákonné priestupky v časovom rámci desaťročia.

Podobne sa vydavateľ NOLO rozširuje písaním: Na odsúdenie obžalovaného podľa RICO musí vláda preukázať, že obžalovaný bol zapojený do dvoch alebo viacerých prípadov vydierania a že žalovaný priamo investoval do , udržiaval záujem alebo sa podieľal na zločineckej činnosti ovplyvňujúcej medzištátny alebo zahraničný obchod. RICO povoľuje občianskoprávne opravné prostriedky (t. j. peňažné škody) a trestné sankcie (t. j. väzenie), z ktorých niektoré sa môže líšiť v závislosti od lokality odsúdených. Napríklad niektoré štáty vrátane Gruzínska prijali obnovenú verziu zákona. Odsúdenie podľa gruzínskeho štatútu RICO bude mať za následok 5 až 20-ročný trest, pokutu alebo oboje... Sudca môže obžalovanému nariadiť, aby vzdať sa akéhokoľvek obchodného záujmu alebo majetok získaný porušením RICO, zverejnila Pate, Johnson & Church Law Firm.

Na podporu týchto zistení na celoštátnej úrovni Federálna kancelária pre odvolania potvrdila, že v prípade uznania viny podľa zákona RICO, mohli by ste byť obvinení s pokutou do 25 000 $ a trestom odňatia slobody až na 20 rokov. Pravdepodobne budete čeliť doživotnému trestu, ak je jednou z činností vydierania, za ktoré ste boli odsúdení trestá doživotným väzením . Sudcovia majú tiež možnosť udeliť obvineným pokutu až do výšky trojnásobku sumy akéhokoľvek zárobku získaného nezákonnými metódami,znamená úspešných žalobcovmôže získať trojnásobné škody. Podobne... každý civilista môže podať občiansku žalobu, ak sa ho dotklo porušenie RICO, registrovaná advokátska kancelária The Wiseman.

Ak právny tím odporcu zistí chyby týkajúce sa skutočností prípadu RICO, oznámenie o odvolaní sa musí zvyčajne podať do 30 dní rozhodnutia o vznesení obvinenia . Veľké poroty nepotrebujú na obžalobu jednomyseľné rozhodnutie všetkých členov, ale potrebujú 2/3 alebo 3/4 nadpolovičnú väčšinu dohoda o vznesení obvinenia (v závislosti od jurisdikcie), protokoly FindLaw. Víťazstvá v odvolacom konaní týkajúce sa poplatkov RICO sú ako také zriedkavé, ale identifikácia sporných otázok je vždy možné . Proces úspešného [odvolania] proti porušeniu zákona Rico je dlhý a komplikovaný, potvrdila Spodek Law Group.

Zdroje:

https://bja.ojp.gov/program/it/privacy-civil-liberties/authorities/statutes

https://lawshelf.com/shortvideoscontentview/sources-of-law-in-the-united-states

https://guides.loc.gov/federal-statutes

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/content/rico-act.html#:~:text=Passed%20in%201970%2C%20the%20Racketeer,of%20an%20ongoing%20criminal%20enterprise .

https://www.lawhelp.org/resource/the-differences-between-federal-state-and-loc

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1961#:~:text=%E2%80%9Cracketeering%20activity%E2%80%9D%20means%20A,chargeable%20under%20State% 20zákon%20a

https://www.senate.gov/pagelayout/legislative/one_item_and_teasers/Laws_and_Acts_page.htm

https://www.law.cornell.edu/topn/controlled_substances_act

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2010-title18/USCODE-2010-title18-partI-chap96-sec1961

https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2515&context=wmlr

https://www.investopedia.com/terms/r/racketeering.asp

https://www.britannica.com/topic/Racketeer-Influenced-and-Corrupt-Organizations-Act

https://www.britannica.com/dictionary/statute

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/rico-racketeer-influenced-and-corrupt-organizations-investigations

https://www.thebalancecareers.com/best-white-collar-jobs-4159985

https://www.bls.gov/bls/industry.htm

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/difference-between-blue-and-white-collar-jobs

https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/los-angeles-city-councilman-jose-huizar-arrested-federal-rico-charge-alleges-he-agreed

https://www.11alive.com/article/news/crime/what-are-rico-charges-young-thug-arrest/85-3684ea44-63f3-473e-b045-5ee9bc1c4f4b

https://www.abajournal.com/news/article/another_attorney_charged_in_racketeering_case_allegedly_paid_corrupt_texas_

https://www.thinkadvisor.com/2020/11/13/angry-investors-hit-philadelphia-area-advisor-with-rico-suit/

https://www.mortgagefraudblog.com/twenty_four_individuals_charged_in_rich_conspiracy/

https://www.chicagobestdefense.com/Criminal-Defense/Federal-Charges/RICO-Charges.aspx

https://hiphopdx.com/news/id.66904/title.casanova-higher-ups-rico-case#signup

https://www.courthousenews.com/indicted-state-auditorfaces-civil-rico-suit/

https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1538&context=vulr

https://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/rico-offenses.htm

https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-109-rico-charges

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/amcrimlr17&div=24&id=&page=

https://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service/types-juries

https://www.lawinsider.com/dictionary/legal-proceeding

https://www.findlaw.com/criminal/criminal-charges/racketeering-rich.html

https://www.nolo.com/about/about.html

https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/content/rico-act.html

https://www.usa.gov/how-laws-are-made#item-36597

https://www.lawcatalog.com/media/productattach/i/p/ip_damages_chapter_1-r24.pdf

https://www.pagepate.com/experience/criminal-defense/georgia-crimes/georgia-rico-act/

https://www.jamescrawfordlaw.com/blog/what-are-rich-cases-a-guide-to-racketeering-and-corrupt-organizations-charges

https://pacga.org/wp-content/uploads/2021/02/RICO-101.pdf

https://www.puglisilaw.com/2019/01/20/what-to-do-if-youve-been-accused-of-a-rico-violation/

https://federalappealslawfirm.com/

https://www.justappeals.net/federal-appeals/appeal-a-rico-fraud-conviction/

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/reversal-rico-preddicate-offense-appeal-should-rico-count-be-vacated

https://www.ca3.uscourts.gov/sites/ca3/files/Chap%206%20RICO%20May%202013Rev.pdf

https://federalcriminaldefense.pro/federal-crimes/rico-cases/

https://www.law.cornell.edu/wex/treble_damages

https://jenner.com/system/assets/publications/21107/original/2021_RICO_Guide.pdf?1625754342

https://www.linkedin.com/company/usattorneys/

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-03-04-fi-493-story.html

https://www.law.georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/09/Identifying-and-Understanding-Standards-of-Review.pdf

https://www.americanbar.org/groups/public_education/resources/law_related_education_network/how_courts_work/cc_trials/

https://www.findlaw.com/litigation/going-to-court/courtroom-proceedings.html

https://accidentshappenatty.com/monetary-damages/

https://casetext.com/statute/united-states-code/title-18-crimes-and-criminal-procedure/part-i-crimes/chapter-96-racketeer-influenced-and-corrupt-organizations/section- 1964-civil-remedies/analysis?citingPage=1&sort=relevance

https://law.jrank.org/pages/1963/RICO-Racketeer-Influenced-Corrupt-Organizations-Act-Civil-remedies.html

https://www.wisemantriallaw.com/blog/2021/january/can-you-beat-a-rico-charge-/

https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=sdlr

https://www.kohlerandhart.com/appeals/rico-conspiracy-appeals/

https://www.brownstonelaw.com/federal-appeals/rico/

https://www.merriam-webster.com/dictionary/appellate

https://federalcriminallawcenter.com/2018/05/help-with-rico-appeals/

https://www.haynesboone.com/news/press-releases/hwang-appellate-victory

https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1984/84-648_04-17-1985.pdf

https://www.federallawyers.com/federal-appeals-lawyers/rico-convictions-federal-appeals-lawyers/